Η σημαία της Ουκρανίας αποτελείται από δύο ίσες οριζόντιες λωρίδες. Η πάνω λωρίδα είναι γαλάζιου χρώματος και η κάτω χρυσοκίτρινου.

Τα χρώματα αυτά λέγεται ότι αντιπροσωπεύουν τα χωράφια των σιτηρών που βρίσκονται κάτω από τον γαλάζιο ουρανό.